Rádiológia - vaskulárna

Stenty, dilatačné katétre, vodiče, zavádzača ...to nás baví. Na slovenský trh sme priniesli prvé stenty pre podkolenné riečiska, prvé katétre s kovovým telom a zasadili sme sa o rozvoj použitia liekových balónikov pri periférnych intervenciách.
  • Vodiče - diagnostické, intervenčné, s oceľovým alebo nitinolovým jadrom, PTFE alebo hydrofilné
  • PTA katétre - klasické, obalené (DCB), polopoddajné (SC), nepoddajné / vysokotlakové (NC)
  • Stenty - samoexpandibilné
  • Slučky a iné extrakčné zariadenia
  •  Zavádzača a príslušenstvo
  •  Príslušenstvo pre katetrizačné laboratóriá
  •  Sterilné sady konfigurované na mieru
  •  Ochranné prostriedky proti RTG žiareniu