Nadstavby a pomôcky k vyšetrovacím stolom

Špeciálne a svojho druhu jedinečné doplnky k vyšetrovacím stolom, ktoré uľahčujú polohovanie pacienta, predchádzajú kŕčovitým stavom a nežiadúcim pohybom, sprehľadňujú a uľahčujú manipuláciu s katetrizačným materiálom, prípadne obsahujú aj dodatočné clonenie ionizačného žiarenia, všetko vo veľmi ľahkom a jednoducho udržiavateľnom prevedení.

Nadstavba pre radiálny prístup.

Nadstavba pro retrográdní přístup.

Nadstavba pre antegrádny prístup.


Nadstavba pre opierku vztýčených paží k rôznym výkonom pod CT alebo C-ramenom.