Ochranné prostriedky proti RTG žiareniu

 Naša spoločnosť už 13 rokov dodáva ochranné protiradiačné pomôcky SFXRAY LIMITED (predtým Safety First Sales). Za túto dobu sa stali tieto výrobky štandardom vysokej kvality a maximálnej ochrany. V sortimente nájdete klasické zástery a kabáty, vrátane ochranných nákrčníkov, protiradiačné okuliare, protiradiačné rukavice, prídavné rukávy a rádiolucentnú dosku - patient transfer mover pre presun imobilných pacientov.

Nezabúdame na bezpečnosť pacientov, aj pre nich ponúkame ochranné pomôcky, to je dôležité nielen tam, kde musí zdravotnícke zariadenie plniť podmienky normovaného systému riadenia kvality (napr. Normy STN EN ISO 9001).

V každom prípade by mala byť bezpečnosť pacientov braná vážne a je nutné ich v maximálnej miere chrániť pred nadbytočnými dávkami žiarenia.

Spoločnosť SFXRAY LIMITED vyrába všetky svoje výrobky pod kontrolou Quality Management Systému podľa ISO 9001: 2015. Certifikačné kód: QM 1011.

Všetky pomôcky nesú CE značku.