Rukavice s RDG ochranou

Sú dôležité ako ochrana rúk pred škodlivým RTG žiarením.

Veľa lekárov a pracovníkov so žiarením je pravidelne exponované RTG lúčmi a tento fakt sa veľmi často podceňuje.

Rukavice sú bezolovnaté, iba znižujú radiačné zaťaženie, používajú sa pri srdcových a cievnych katetrizáciach, pri operačných zákrokoch v ortopédii, úrazových ambulanciách, na pracoviskách s rádioizotopmi, pracoviskách nukleárnej medicíny a všade tam, kde je potrebné počas operačného výkonu používať fluoroskopickú kontrolu.

Sú resterilizovateľné.

Ponúkame je v obvyklých veľkostiach tj. Od 6 1/2 do 9.