Kardiológia

Od svojho založenia v r. 2002 sa v TransMedica, s.r.o. vedľa rádiológie špecializujeme na zastupovanie zaujímavých a inovatívnych výrobcov zdravotníckych pomôcok pre všeobecnú, diagnostickú a intervenčnú kardiológiu.

Naša spoločnosť ponúka a dodáva špeciálny materiál pre odbory invazívna kardiológia - angiografia PTCA, TAVI a ďalšie výkony na chlopniach, okludery pre riešenie štrukturálnych srdcových chýb katetrizačnou elektrofyziológiou atď. Sledujeme najnovšie trendy v liečbe srdcových ochorení a snažíme sa na slovenský trh prinášať vysoko inovatívne zdravotnícke pomôcky vyvíjané podľa najnovších poznatkov v úzkej kooperácii s poprednými klinickými pracoviskami, ktoré nezriedka menia zabehnuté liečebné postupy. Dodávame tiež podporný materiál pre tieto výkony, ako napríklad punkčné ihly, špeciálne zavádzače, spojovací materiál, materiál pre distribúciu kontrastných látok, zariadenia pre uzávery punkčných kanálov, praktické doplnenie pomôcok angiografických stolov a v neposlednom rade sme významným dodávateľom odľahčených protiradiačných ochranných pomôcok spĺňajúcich novú sprísnenú normu IEC 61331-1: 2014. Významným sortimentom sú tiež jednorazové výkonové balíčky na mieru, kde vedľa obvyklého ruškovania užívateľ nájde takmer neobmedzený výber ďalších, pri danom výkone často používaných, položiek.