Elektrofyziológia

Podporný materiál na vykonávanie špecializovaných vyšetrení a liečby porúch srdcového rytmu a kvalitné ochranné osobné prostriedky redukujúca radiačnú záťaž pri týchto nezriedka časovo veľmi náročných výkonoch.

 Uvádzacie katétre a perkutánne zavádzače (vr. Tzv. Peel-away sheath), vodiče, extrakčné slučky, koronarografické katétre, zákazkové sety pre stimulačné, mapovacie aj iné výkony, iný materiál a príslušenstvo používané na koronárnej sále, vrátane ochranných RTG pomôcok.

  • Zavádzača - klasické i Peel away
  • Dilatory
  • Extrakčné slučky a iné špeciálne zariadenie
  • Vodiče Uzávery punkčných kanálov
  • Sterilné sady konfigurované na mieru
  • Ochranné prostriedky proti RTG žiareniu