TransMedica, s.r.o.

Sme obchodná spoločnosť špecializovaná na distribúciu zdravotníckych pomôcok určených do rúk lekárov špecialistov, ktorí sa venujú minimálne invazívnym terapeutickým výkonom a taktiež lekárom z ostatných chirurgických odborov. Taktiež patríme pomedzi predných dodávateľov špeciálnych ochranných pomôcok, napr. pre prácu v prostrediach s ionizujúcim žiarením. Našimi zákazníkmi sú najmä nemocničné zariadenia, ktoré poskytujú vysoko špecializovanú starostlivosť v odboroch ako invazívna kardiológia, intervenčná rádiológia, neurorádiológia, angiológia, chirurgia, gastroenterológia a hematológia.

Naším poslaním je aktívne napomáhať k tomu, aby sa inovatívne a špičkové techniky a prostriedky dostali k slovenským pacientom skrz ruky erudovaných a šikovných lekárov v čo najkratšom čase po ich schválení a uvoľnenie pre európsky trh, a to napriek tomu, že náš trh svojou veľkosťou a byrokraciou nepatrí medzi tie, na ktoré by sa výrobcovia ponáhľali ponúknuť plody svojho výskumu a vývoja medzi prvými. Zastupujeme cez tucet výrobcov zdravotníckych pomôcok zo 4 kontinentov, ktorých výrobky sa často vzájomne dopĺňajú a umožňujú tak našim zákazníkom ponúknuť výber zo širokého a hlbokého portfólia výrobkov. Väčšina reprezentácií má formu výhradného zastúpenia pre SR .

Sme kolektív pozitívne naladených pracovitých ľudí, ktorých baví zásobovať špičkových lekárov a ich pacientov v popredných slovenských nemocničných zariadeniach inovatívnymi a minimálne invazívnymi zdravotníckymi pomôckami, ktoré pomáhajú posúvať medicínu míľovými krokmi vpred.