Rádiológia

Od svojho založenia v r. 2002 sa v TransMedica s.r.o. vedľa kardiológie špecializujeme na zastupovanie zaujímavých a inovatívnych výrobcov zdravotníckych pomôcok pre všeobecnú, diagnostickú a intervenčnú vaskulárnu a nevaskulárnu rádiológiu.

 Naša ponuka zahŕňa výrobky pre jednoduchšie výkony, napríklad biopsia, punkcia, drenáže, ale aj pre náročné zákroky, ako napríklad angioplastiky - PTA, stentovanie tepien v oblasti dolných končatín, renálnych, karotických a žlčových ciest. Dodávame tiež pomocný materiál pre tieto výkony, ako napríklad vodiče, punkčná ihly, spojovací hadičky, materiál pre distribúciu kontrastných látok a v neposlednom rade sme významným dodávateľom super ľahkých protiradiačných ochranných pomôcok. Novo sú tiež v ponuke dodávky jednorazových balíčkov s ruškovaním a ostatným materiálom na želanie. Všetok materiál je dlhodobo preverený na našich i zahraničných pracoviskách.