Rádiológia

Od svojho založenia v r. 2002 sa v TransMedica s.r.o. súbežne popri kardiológii špecializujeme na zastupovanie zaujímavých a inovatívnych výrobcov zdravotníckych pomôcok pre všeobecnú, diagnostickú a intervenčnú vaskulárnu a nevaskulárnu rádiológiu.

Naša ponuka zahŕňa výrobky pre jednoduchšie výkony, napríklad biopsiu, punkciu, drenáže, ale aj pre náročné zákroky, ako napríklad angioplastiky - PTA, stentovanie tepien v oblasti dolných končatín, renálnych, karotických a žlčových ciest. Dodávame tiež pomocný materiál pre tieto výkony, ako napríklad vodiče, punkčné ihly, spojovacie hadičky, materiál pre distribúciu kontrastných látok a v neposlednom rade sme významným dodávateľom super ľahkých protiradiačných ochranných pomôcok. Najnovšie v ponuke sú na želanie vyskladané jednorazové balíčky s rúškovaním a pomocným materálom. Všetky produkty sú dlhodobo preverené na našich i zahraničných pracoviskách.