Rádiológie - neuro

S hrdosťou prinášame na slovenský trh high-tech neurointervenčné zdravotnícke pomôcky, ktoré spoluurčujú technologický vývoj v tomto vysoko dynamickom segmente.
  • Prostriedky pre mechanickú trombektomiu
  • Intrakraniálne stenty
  • Intrakraniálne balóniky
  • Embolizačné prostriedky - flowdivertery
  • Mikrokatétre
  • Vodiace katétre
  • Sterilné sady konfigurované na mieru
  • Ochranné prostriedky proti RTG žiareniu

Accero Stent (Acandis)