Intervenčná kardiológia

Stenty, dilatačné katétre, vodiče, okludery ..... to nás baví. Vhodnou kombináciou niekoľkých výrobcov z rôznych krajín, ktorých sortiment sa vhodne dopĺňa, ponúkame široké a hlboké portfólio pre perkutánnu koronárnu intervenciu pre dospelých, ale aj pre pediatrických pacientov.
 • PTCA katétre
 • Valvuloplastické a septostomické katétre
 • Peditatrické valvuloplastické katétre
 • Diagnostické katétre - meranie prietoku krvi
 • Stenty - obalené, aortálnej
 • Zavádzača a dilatory
 • Punkčné ihly Kohútiky, hadičky, manifold sety atď.
 • Tlakové prevodníky Vodiče - diagnostické, intervenčné, PTFE alebo hydrofilné krytie
 • Mechanická podpora radiálneho vstupu
 • Extrakčné slučky (a iné špec. Zariadení)
 • Okludery - PFO, VSD
 • Sterilné sady konfigurované na mieru
 • Ochranné prostriedky proti RTG žiareniu