Realitní makléři, kteří ještě nemají profesní odpovědnost, se budou muset pojistit povinně

1.10.2019
Pojištění

Pojištění profesní odpovědnosti realitních zprostředkovatelů asi bude povinné. Počítá s tím nová legislativa.

Tato pojišťovna jim totiž jejich chyby nebo opomenutí kryje už nyní a její ochrana se vztahuje nejenom na zdraví a majetek, ale i na finance. Stejné pojištění už je dnes ze zákona povinné například u advokátů, zubních lékařů a účetních. „Allianz nabízí pojištění profesní odpovědnosti již mnoho let. Jakmile bude jasné, od kdy přesně začne zákon platit, uděláme revizi smluv našich klientů a vydáme jim potvrzení, že jejich pojištění splňuje všechny podmínky nové legislativy,” říká metodička Allianz pojišťovny Gabriela Waisserová.

Profesní odpovědnost kryje pojistné události, ke kterým může dojít, pokud realitní zprostředkovatel udělá něco nesprávně nebo něco opomene. Jde jak o finanční škody, kdy například zprostředkovatel neověří aktuální stav nemovitosti na katastru nemovitostí a kupujícímu vzniknou v důsledku toho další náklady, nebo o škody na majetku, kdy pracovník realitní kanceláře například při prohlídce prodávané nemovitosti nezavře okna, v důsledku čehož zateče do nemovitosti a poškodí se dřevěné podlahy.

„Pokud profesním pochybením podnikatel někomu způsobí škodu, z pojištění profesní odpovědnosti ji za něj Allianz zaplatí. Pojištění tak chrání nejen pojištěnce, ale i jejich klienty,“ doplňuje Waisserová. Pojištění profesní odpovědnosti pomůže při ublížení na zdraví a při usmrcení, uhradí skutečnou škodu na věcech i finanční škody a zároveň chrání před ušlým ziskem. Nad rámec navíc Allianz poskytuje náhradu nákladů na znovupořízení převzatých dokladů, listin a datových nosičů.

 

Pojištění profesní odpovědnosti je určené například pro:

  • Poskytovatele zdravotních služeb
  • Poskytovatele sociálních služeb
  •  Veterinární lékaře
  • Právnické profese
  • Ekonomické profese
  • Správce nemovitosti, realitní kanceláře
  • Autorizované osoby činné ve výstavbě
  • IT společnosti
  • Akreditované osoby v oblasti oddlužení