Investujte do dluhopisů eFi Palace s ročním výnosem 4,5 %

1.10.2019
Společnost

V letošním roce budou v několika emisích upsány dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 80 milionů korun. Úpis jednotlivých emisí je vždy časově omezen, zájemci o dluhopisy by si tedy měli pospíšit.

V roce 2014 zahájila společnost eFi Palace, s.r.o. nabídku dluhopisů v rámci 25letého dluhopisového programu schváleného Českou národní bankou. Během tohoto období mohou být vydány dluhopisy v maximálním objemu 600 milionů korun, přičemž objem nesplacených dluhopisů může činit maximálně 110 milionů korun.

Finanční prostředky získané od investorů slouží k refinancování části investičních nákladů a úvěrů přijatých společností eFi Palace, s.r.o. spojených s pořízením, přestavbou a výstavbou brněnského multifunkčního areálu na ulici Bratislavská 52. Finanční prostředky investorů jsou také využívány k postupnému refinancování závazků z dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu.

V multifunkčním areálu na ulici Bratislavská 52 je provozován tříhvězdičkový eFi Hotel s vlastním parkovištěm, kongresové centrum, restaurace Stará Tkalcovna, wellness a fitness centrum. Díky strategické poloze v těsné blízkosti centra Brna vyniká hotel stabilní a nadprůměrnou obsazeností.

Závazky vůči investorům splácí společnost eFi Palace, s.r.o. z příjmů plynoucích z ubytovacích služeb a pronájmu prostor multifunkčního areálu.

Pokud uvažujete o investici do dluhopisů eFi Palace, rozhodně si pospěšte. V každé emisi lze upsat dluhopisy pouze do určité výše. Navíc všechny dosavadní emise byly vyprodány během prvních dnů upisovacího období.